Tips

Rozwiązanie problemu g++: Command not found

Problem:
g++: Command not found

Rozwiązanie:
sudo apt-get install build-essential