Tips

Aktualizacja node.js

Kilka poleceń, aby utrzymać node.js, npm oraz zainstalowane pakiety w najnowszych wersjach dla maksymalnego bezpieczeństwa i pełnej funkcjonalności.

Aby sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję node.js:
node -v

Aby sprawdzić wersję npm:
npm -v

Czyszczenie plików cache dla npm:
sudo npm cache clean -f

Instalacja narzędzia pomocniczego n
sudo npm install -g n

Aktualizacja node.js przez narzędzie n
sudo n stable

Aktualizacja npm:
npm install npm@latest -g

Aktualizacja pakietów zainstalowanych przez npm:
npm update -g

Lista wszystkich pakietów zainstalowanych przez npm:
npm ls -g