Tips

Otwórz w programie i „Pobieram…” w OS X Yosemite

Używając OS X Yosemite natknąłem się na problem z listą aplikacja, którymi można otworzyć wybrany plik. Po kliknięciu otwarciu menu kontekstowego i najechaniu na „Otwórz w programie” (lub „Open with”) zamiast listy kompatybilnych programów widniał jedynie komunikat „Pobieram…” (lub „Fetching…”).

Można to łatwo naprawić. Otwórz Terminal.app i wprowadź komendę: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -seed -r -f -v -domain local -domain user -domain system

Spowoduje to przebudowanie rejestru powiązań między aplikacjami i typami plików. System nie wymaga ponownego uruchomienia, zmiany powinny być widoczne zaraz po zakończeniu przebudowy rejestru.