Tips

Kasowanie starych kopii Time Machine

Apple twierdzi, że Time Machine zadba samo o porządek w kopiach zapasowych, jednak czasem konieczne jest wygospodarowanie dodatkowego miejsca na dysku z archiwami. Ręczne kasowanie katalogów z Backups.backupdb może być szybkie, ale i szkodliwe. W końcu kopie bezpieczeństwa zawierają jedynie zmiany od poprzedniej archiwizacji, a nie cały obraz dysku.

Z pomocą przychodzi polecenie:
sudo tmutil delete /Volumes/drive_name/Backups.backupdb/mac_name/YYYY-MM-DD-hhmmss
Należy je wpisać do terminala (aplikacji Terminal.app), zastępując drive_name nazwą dysku Time Machine, mac_name nazwą komputera oraz YYYY-MM-DD-hhmmss dokładnym czasem wykonania kopii Time Machine.
Wykonanie tego polecenia będzie wymagało również podania hasła administratora.

Wpisując polecenie do terminala przydatny może się okazać klawisz TAB, który automatycznie uzupełni część wpisywanej frazy. Np. mając wpisane:
sudo tmutil delete /Volumes/TM/Backups.backupdb/M
po naciśnięciu klawisza TAB polecenie zostanie uzupełnione do:
sudo tmutil delete /Volumes/TM/Backups.backupdb/MacBook\ Pro\ \(Matt\)/
Jest to szczególnie pomocne przy nazwach urządzeń zawierających nietypowe znaki.