Posts published on czerwiec 2016

Brak sieci po klonowaniu obrazu karty

Tips

Po przełożeniu karty do innego urządzenia (lub po odtworzeniu obrazu karty z innego urządzenia) pojawiają się błędy w stylu:
ERROR: interface eth0 does not exist
ERROR: interface wlan0 does not exist

Aby poradzić sobie z tym problemem należy usunąć jeden plik i ponownie uruchomić system:
rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
reboot