Tips

Raspberry Pi i stały adres IP

Po uruchomieniu czystej instalacji systemu Raspbian, można zauważyć, że domyślnie połączenie sieciowe jest skonfigurowane w taki sposób, aby otrzymać adres IP od serwera DHCP. O ile rozwiązanie to jest wygodne i pomaga w uniknięciu konfliktów adresów, to jednak wydłuża start systemu. Przypisanie stałego adresu IP do danego interface’u znacznie przyspieszy bootowanie systemu.

 1. Przejdź do katalogu network: cd /etc/network
 2. Otwórz plik interfaces w edytorze (np. w nano): nano interfaces
 3. Dla karty sieciowej ethernet podmień linijkę:
  iface eth0 inet dhcp
  na poniższy fragment:
  iface eth0 inet static
 4. Poniżej dodaj następujące fragmenty podmieniając numery IP na odpowiadające twojej konfiguracji sieciowej:
  address 192.168.1.2
  gateway 192.168.1.1
  netmask 255.255.255.0
 5. CTRL + X, aby wyjść z edytora, Y oraz ENTER na potwierdzenie zmian.
 6. Uruchom ponownie: reboot