raspberry pi

Raspberry Pi i stały adres IP

Tips

Po uruchomieniu czystej instalacji systemu Raspbian, można zauważyć, że domyślnie połączenie sieciowe jest skonfigurowane w taki sposób, aby otrzymać adres IP od serwera DHCP. O ile rozwiązanie to jest wygodne i pomaga w uniknięciu konfliktów adresów, to jednak wydłuża start systemu. Przypisanie stałego adresu IP do danego interface’u znacznie przyspieszy bootowanie systemu.

Czytaj dalej…

Brak sieci po klonowaniu obrazu karty

Tips

Po przełożeniu karty do innego urządzenia (lub po odtworzeniu obrazu karty z innego urządzenia) pojawiają się błędy w stylu:
ERROR: interface eth0 does not exist
ERROR: interface wlan0 does not exist

Aby poradzić sobie z tym problemem należy usunąć jeden plik i ponownie uruchomić system:
rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
reboot